ประวัติ
พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก รณชัย จินดามุข
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก ศักดิ์รพี เพียวพนิช
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก สีหศักดิ์ สร้อยศรี
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก เมฒาวิศ ประดิษฐ์ผล
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก เอกภพ อินทวิวัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


Copyright by Chonburi Provincial Police Team.
27/14 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3826-0990, 0-3827-5576 E-mail: [email protected]